Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest w każdym przypadku ustalane indywidualnie z Klientem. Ostateczna kwota wynagrodzenia uwzględnia rodzaj sprawy, stopień jej skomplikowania i czas niezbędny do prowadzenia sprawy.


Kancelaria oferuje elastyczne metody płatności za wykonane usługi, w tym:


Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.


Kancelaria bierze udział w organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką akcjach bezpłatnych porad prawnych.